+36 70 3184-123 / info@redflash.hu

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Sporteffect Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen, mint "Adatkezelő" szerepel) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. 

Az Adatkezelő egyúttal jelen dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról. 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: redflash.hu, redflash.eu Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a redflash.hu/adatvedelem, redflash.eu./adatvedelem hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a https://www.redflash.hu/ webáruház működésével kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelő

Neve: Sporteffect Kft.

Elérhetősége: info@redflash.hu

Képviselő neve: Spák József ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 5471 Tiszakürt, Bogaras szőlő 3.

Adatkezelő honlapjának címe: https://www.redflash.hu/

Cégjegyzékszám: 16-09-019791

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül (+36 70/3184-123)

Adatkezelés célja: leendő vásárlóinknak és az érdeklődőknek általános tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásainkról, termékeinkről, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személynek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása, legfeljebb egy hónap (híváslistánkat havonta manuálisan töröljük).

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@redflash.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. Egyszeri hívásokat nem rendelünk névhez. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS AZ OLDALRA KIHELYEZETT ŰRLAPON KERESZTÜL

Az e-mailen és az űrlapon keresztül küldött üzenetek minden esetben az info@redflash.hu és a rendeles@redflash.hu  e-mail címekre érkeznek.

Adatkezelés célja: leendő vásárlóinknak és az érdeklődőknek általános tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásainkról, termékeinkről, elektronikus kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatok kategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása, legkésőbb a következő év januárjában. Levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyeket nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@redflash.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a levelét. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBA

A regisztráció egy kényelmi szolgáltatás, a vásárlók önkéntes döntése alapján. Elsősorban a visszatérő vásárlók kényelmét szolgálja, a rendszer eltárolja az adataikat, így ismételt vásárlás esetén nem kell begépelniük a megrendeléshez feltétlenül szükséges adatokat.

Adatkezelés célja: leendő és visszatérő vásárlók adatainak tárolása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

A regisztráció során a következő személyes adatok kategóriákat rögzíti a regisztráló: e-mail cím, jelszó (ezt csak a regisztráló ismeri), számlázási név és cím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a számlázási adatoktól), telefonszám.

A személyes adatok forrása: minden esetben a regisztráló személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre a regisztrációs adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@redflash.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a regisztrációját. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

MEGRENDELÉS WEBÁRUHÁZUNKBAN

Adatkezelés célja: a vásárló beazonosításához, a kiszállításhoz, a számlázáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezelésének célja: kapcsolattartás a vásárlóval és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: e-mail cím, jelszó (ezt a vásárló ismeri, amennyiben regisztrált felhasználó a megrendelő), kapcsolattartó adatai (mobilszám), számlázási név és cím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a számlázási adatoktól), megrendelés időpontja, megrendelt termék, rendszer által generált vásárló azonosító

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek a megrendelési adatok, továbbá a számlázási adatokat könyvelőnk is megismeri.

A személyes adatok tárolásának időtartama: szerződés megszűnéséig.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

MEGRENDELÉS ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE (FIZETÉS)

Webáruházunkban háromféle fizetési mód közül választhat.

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítése a vásárló részéről, a megrendelt termék árának kiegyenlítése, a vásárló beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése. A megőrzési időt előíró jogszabály: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

-          átutalással történő fizetés esetén: bankszámlatulajdonos neve és bankszámlaszáma,

-          bankkártyás fizetés esetén: e-mail cím, vásárló azonosító,

-          utánvéttel történő fizetés esetén: név, cím, összeg.

A személyes adatok forrása: átutalással és bankkártyával történő fizetés esetén a személyes adatokat a havi bankszámlakivonatról és az elektronikus banki felületről ismerjük meg. Ezeket a vásárló bocsájtja a bank részére.

Címzettek: elektronikus banki felületünkön és a bankszámlakivonatokon megőrzésre kerülnek a személyes adatok az adatkezelés időtartama alatt, ezeket az adatokat a könyvelőnk is megismeri. Az utánvét összegét minden esetben a futárszolgálat munkatársa gyűjti be.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az átutalásról értesítő sms-ek törlése havonta történik, minden más dokumentum megőrzési ideje a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan a kiegyenlítés éve és további nyolc év (jogszabályi előírás alapján).

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése, elektronikus számlánk kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a számlázási adatokat könyvelőnk is megismeri. Számlázáshoz a szamlazz.hu felületét használjuk, amely felhő alapú.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a számviteli bizonylatokat a számla kiállításának évében és további nyolc évig kötelességünk megőrizni.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk.

MEGRENDELT TERMÉKEK ÁTVÉTELE ÉS KISZÁLLÍTÁSA

A webáruházunkban megrendelt termékeket átveheti személyesen vagy kérheti azok kiszállítását.

Adatkezelés célja: a termék átadása a vásárló részére, szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

-          személyes átvétel esetén: név, megrendelés azonosító,

-          kiszállítás esetén: szállítási név és cím, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok forrása: a megrendelés azonosító kivételével minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyünkön megőrzésre kerülnek a megrendelési adatok a regisztráció időtartama alatt, továbbá a kiszállítási adatokat továbbítanunk kell a futárszolgálat részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama: termék átadásáig, kézbesítésig.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

VÁSÁRLÓI PANASZOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: vásárlói panaszok kivizsgálása, kezelése, kapcsolattartás a panaszossal, a kezelt adatok körét jogszabály írja elő.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (6)- (7) bekezdés (a panaszok megőrzési idejéről).

A kezelt személyes adatok kategóriái: fogyasztó neve, lakcíme, e-mail címe, azonosítószám, részletes panasz leírása, elektronikusan érkezett panasz esetén e-mail cím, telefonszám (lakóhely).

A személyes adatok forrása: a panaszt benyújtó személy bocsájtja rendelkezésünkre.

Címzettek: tárhelyünkön megőrzésre kerülnek az elektronikus úton érkezett panaszok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év.

Jogi kötelezettségünk a felsorolt személyes adatok bekérése és megőrzése. A hiányos adatszolgáltatás akadályát képezheti a panasz megfelelő kivizsgálásának.

SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, látogatás dátuma, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett a látogató), böngészője neve, verziója, operációs rendszere.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyszolgáltatónk szerverén tárolódnak ezek az adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).

KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja: a termékeink iránt érdeklődők közösségbe tömörítése,  a vásárlók információkkal ellátása, beszélgetések a kapcsolódó témákban, friss híreink megosztása, tevékenységünk népszerűsítése, privát üzenetek fogadása és megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok kategóriái:

1.       „REDflash” Facebook oldalunk: követőnk / kedvelőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

    https://www.facebook.com/REDflash-111455503553060/

2.       „r.e.d.flash” Instagram oldalunk: követőnk neve, nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

3.       „REDflash” Twitter oldalunk: név, nyilvános profil, nyilvános bejegyzések, bejegyzéskedvelések, hozzászólások.

4.       „RED Flash” Youtube csatornánk: feliratkozó neve, amellyel a Google rendszerében regisztrált és hozzászólásának tartalma. Kizárólag azokat a feliratkozók látjuk, akik nyilvánossá tették feliratkozásaikat.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személyeknek, de azokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk leállításával, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Kiegészítő információk: a Facebook és a Sporteffect Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatásunkat elhelyeztük Facebook oldalunkon a Jegyzetek lapfülön.

KÉPMÁS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA HONLAPUNKON, KÖZÖSSÉGI OLDALAINKON

 

Adatkezelés célja: a termékeink népszerűsítése, a helyes használat bemutatása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása. Előíró jogszabály: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (képmás felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges).

A kezelt személyes adatok kategóriái: képmás.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személyeknek, de azokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén és a honlapunkon tároljuk, előre nem ismert nyilvánosság számára vélik elérhetővé.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@redflash.hu e-mail címre küld. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon a következő sütiket használjuk (utolsó cookiebot riport időpontja: 2019.november 13.):

 

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Felhasználása

Élettartam

PHPSESSID

A munkamenetet azonosítja.
Típus: http

Szolgáltató: redflash.hu

Munkamenet lezárásáig

 

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk. Statisztikai sütit nem kezel oldalunk.

 

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

Név

Felhasználása

Élettartam

GPS

Ezt a sütit a Youtube állítja be, a Youtube munkamenetét azonosítja.
Típus: http

Szolgáltató: youtube.com

1 év

IDE

Ezt a sütit a DoubleClick állítja be, információt tárol arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.
Típus: http

Szolgáltató: doubleclick.net

1 év

PREF

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát készítsen arról, hogyan használja a látogató a különböző weboldalakon a YouTube videókat.
Típus: http

Szolgáltató: youtube.com

8 hónap

test_cookie

Azt figyeli, hogy az adott felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.
Típus: http

Szolgáltató: doubleclick.net

1 nap

VISITOR_INFO1_LIVE

Ezt a sütit a Youtube állítja be, a beágyazott Youtube-videók nyomonkövetésére szolgál. Típus: http

Szolgáltató: youtube.com

179 nap

YSC

Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikát készítsen arról, a felhasználó milyen YouTube videókat nézett meg.
Típus: http

Szolgáltató: youtube.com

Munkamenet lezárásáig

yt-remote-cast-installed

Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ.
Típus: html

Szolgáltató: youtube.com

Munkamenet lezárásáig

yt-remote-connected-devices

Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ.
Típus: html

Szolgáltató: youtube.com

Állandó (saját beállításoktól függ)

yt-remote-device-id

Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ.

Típus: html

Szolgáltató: youtube.com

Állandó (saját beállításoktól függ)

yt-remote-fast-check-period

Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ.

Típus: html

Szolgáltató: youtube.com

Munkamenet lezárásáig

yt-remote-session-app

Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ.

Típus: html

Szolgáltató: youtube.com

Munkamenet lezárásáig

yt-remote-session-name

Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ.
Típus: html

Szolgáltató: youtube.com

Munkamenet lezárásáig

 

Egyéb sütik, amelyek besorolással nem rendelkeznek

Név

Felhasználása

Élettartam

cmit_selectedviewname

Típus: http

Szolgáltató: redflash.hu

3 hónap

mystat_157777

Típus: http

Szolgáltató: stat.mystat.hu

6 nap

 

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

-    Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

-    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

-    Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

-    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre:

Shopmasters-Informatika Kft.

Székhely: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Email: tarhely (kukac) shopmasters.hu

Telefon: +36 30 414-7763

Adatkezelési tájékoztatásuk: https://www.shopmasters.hu/hasznalati_feltetelek.php#adatvedelem

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

Kezelt adatok köre: szervernapló statisztikai adatai, regisztráció során megadott adatok: e-mail, jelszó (ezt a vásárló ismeri), számlázási név és cím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a számlázási adatoktól), telefonszám, megrendelés valamennyi adata (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási neve és címe, számlázási neve és címe), minden egyéb adat, amelyet a megrendelő, levélíró megad magáról.

Érintettek köre: a webáruház látogatói, vásárlói.

BartaBPO Consulting Kft.

székhely: 2373 Dabas Sziráki Pál u. 15/2

iroda: 2370 Dabas Szent István út 60

Dabasi Iroda-és Szolgáltatóház

Cg. 13-09-18-180114

Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, egyéni vállalkozó esetén adószám, bankszámla tulajdonos neve, bankszámlaszáma (átutalással történő fizetés esetén), e-mail cím, vásárlói azonosító (bankkártyás fizetés esetén).

Érintettek köre: webáruház vásárlói.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, utánvét kezelése.

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, utánvét összege.

Érintettek köre: vásárlók, akik házhozszállítást kértek.

Saját adatkezelési tájékoztatásuk elérhető itt:  https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

KBoss

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, utánvét kezelése.

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, utánvét összege.

Érintettek köre: vásárlók, akik házhozszállítást kértek.

Saját adatkezelési tájékoztatásuk elérhető itt:  https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Youtube LLC. San Bruno, Kalifornia, Egyesült Államok;

Anyavállalat: Google LLC.

Saját adatkezelési tájékoztatása: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

Ellátott tevékenység: Youtube csatorna működtetéséhez felület biztosítása.

Kezelt adatok köre: Google rendszerében megadott név, feliratkozás ténye, hozzászólás tartalma (nyilvános feliratkozások esetén).

Érintettek köre: Youtube csatornánk látogatói.

 

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

Kezelt adatok köre az oldalunk követésével, kedvelésével összefüggésben: név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek.

Érintettek köre: Facebook és Instagram oldalunk követői, kedvelői, látogatói.

 

Twitter Inc.; San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok

Saját adatkezelési tájékoztatása: https://twitter.com/en/privacy

Ellátott tevékenység: Twitter oldalunk működtetéséhez felület biztosítása.

Kezelt adatok köre az oldalunk követésével összefüggésben: név, nyilvános profil, nyilvános bejegyzések, bejegyzéskedvelések, hozzászólások.

Érintettek köre: Twitter oldalunk követői, kedvelői, látogatói.

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor utca 16.
OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest
E-mail cím: informacio@otpbank.hu

Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

Ellátott tevékenység: elektronikus banki felület biztosítása, havi bankszámlakivonatok előállítása.

Kezelt adatok köre bankszámlaszám, bankszámlatulajdonos neve, átutalt összeg.

Érintettek köre: átutalással fizető partnereink, vásárlóink.

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefonszám: 06 1 3666 611 06 70 3666 611 06 30 3666 611 06 20 3666 611

Saját adatkezelési tájékoztatása: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Ellátott tevékenység: online fizetési szolgáltatások lebonyolítása.

Kezelt adatok köre a webáruházunkban történő bankkártyás fizetéssel összefüggésben: e-mail cím, név, vásárlási összeg.

Érintettek köre: bankkártyával fizető vásárlóink.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot. A közösségi oldalaink felületét biztosító társaságok székhelye az Amerikai Egyesült Államok területén található, tehát harmadik országnak számít. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én, amelyhez az érintett közösségi oldalak csatlakozását a következő linken lehet ellenőrizni:

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink, szerzőink, az érdeklődök a következő jogosultságokkal:

a.       Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

b.      Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésrőlminden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c.       Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

d.      Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e.      Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.        Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Amennyiben a jogok gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küldünk a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről a kérelemben megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri, aki írt nekünk

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be valamely felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.

PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info@redflash.hu

Az érintettek bíróság előtt is érvényesíthetik a jogaikat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek)

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2019. november 21-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Heves, 2019. november 20.